BPS Payroll Services
  Home administratie werkwijze detachering contact    

Wat kunt u verwachten?

In een standaard overeenkomst kunt u het volgende van ons verwachten:

Per maand

 • loonstroken in envelop voor uw werknemers
 • kopie loonstroken voor uw eigen administratie
 • betaaloverzicht van de netto lonen
 • betaalbestand voor uw telebanksysteem
 • journaalposten op papier of digitaal
 • overzicht voor de aangifte loonbelasting
 • formulier Melding Sociale Verzekeringen

Per kwartaal

 • controleren en eventueel aanpassen van de voorschotnota UWV (sociale verzekeringspremies)

Per jaar

 • aanleveren jaarwerk aan de belastingdienst
 • aanleveren jaarwerk aan de UWV
 • jaaropgave in envelop voor uw werknemers
 • kopie van de jaaropgave voor uw eigen administratie
 • verzamelloonstaat

Hoe gaan wij te werk

Nadat u ons heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in onze dienstverlening, volgen wij onderstaande procedure.

 • wij maken direct een afspraak met u
 • uw administratie wordt geïnventariseerd aan de hand van onze checklist
 • afhankelijk daarvan calculeren wij eventuele opstartkosten
 • met behulp van een "gebruikersovereenkomst" bevestigen wij alle met u gemaakte afspraken

 

Extra services

Wij kunnen u alle voorkomende werkzaamheden bieden die betrekking hebben op de loonadministratie. U kunt hierbij denken aan:

 • het maken van proforma berekeningen
 • het uitzoeken van balansrekeningen
 • het voeren van pensioen- en ziektekosten verzekeringsadministratie